Socialt Partnerskab

Copenhagen Floorball Club er med i det sociale partnerskab med Københavns Kommune, som Copenhagen Floorball Club har været en del af siden 2018. Som en del af det sociale partnerskab har vi en projektkonsulent ansat. 

 

Hvad indebærer CFC’S sociale partnerskab med Københavns Kommune?

Målet med det sociale partnerskab er at nå ud til lokale socialt udsatte områder og få børn og forældre integreret i foreningslivet gennem forskellige initiativer. For Copenhagen Floorball Club betyder det, at vi kan komme ud til lokalområder, få spredt viden om floorball og derigennem få børn og unge interesseret i sporten og foreningslivet. Vi har blandt andet et samarbejde med Mit Kvarter, som fungerer som bindeleddet mellem foreningslivet, skolelivet og kommunen i udsatte byområder i Valby og Sydhavnen.

Hvad laver en projektkonsulent?

Det handler om at networke med institutioner som skoler, ungdomsuddannelser og specialinstitutioner og få udarbejdet initiativer, der introducerer dem til Copenhagen Floorball Club samt hvordan man fastholder nye medlemmer. Derudover hjælpes familier med kontingentfritagelse, hvis det er en forudsætning for at de kan blive en del af klubben.

Ved at havde dette tætte samarbejde med alle aktørerne giver det CFC en unik mulighed for at nå ud til lokalområdet mere systematisk for netop at komme ud til den målgruppe, som kan have det svært ved at komme ind i foreningslivet, samtidig med at få spredt kendskab og glæde ved hjælp af floorball.

Hvilke initiativer har vi hos Copenhagen Floorball Club?

Hos Copenhagen Floorball Club har vi flere forskellige initiativer til at skabe idrætsfællesskaber for unge i lokalområdet.

Vi har blandt andet et projekt med DGI og Headspace, hvor vi prøver at skabe trygge rammer for unge som endnu ikke er en del af foreningslivet, så de kan komme og blive introduceret til floorball og forhåbentlig få nogle gode oplevelser. Vi har et hold fredag eftermiddag, hvor vi tager imod unge med åbne arme, så tøv ikke med at skrive til os, hvis det lyder spændende.

Derudover har vi også et initiativ, der hedder STU Floor. Her har vi et samarbejde, hvor vi hver onsdag får unge ud fra Glad Fagskole, som er en skole, der tilbyder uddannelser til unge mennesker med funktionsnedsættelser. Floorball er et spil, der nemt at gå til både socialt og motorisk, og det er tydeligt at se, at de unge fra Glad Fagskole også har taget sporten til sig. Gennem dialog med lærerne, har vi også erfaret, at de kommer tilbage til skolen fyldt med energi og højt humør, hvilket også afspejler sig i undervisningen.

For at integrere flere børn fra folkeskolen i vores foreningsliv tager projektkonsulenten ud på skoler og gennemfører floorballforløb i skolernes idrætstimer og i deres SFO tid. Dette giver os en kæmpe mulighed for at vise den fantastiske sport frem.

Til sidst har vi også Familiesportslørdag, som er et weekend initiativ for hele familien, men særligt for børn og søskende 1-7 år, hver lørdag 10.30-12.30. Til Familiesportslørdag får man en blanding af motorik-, tumle- og bevægelsesleg og boldspil for hele familien. Dagen er bygget op af struktureret og fri leg, som man kan gå til og fra, så det passer ind i ens lørdag.

Hvem kan få hjælp af en projektkonsulent og hvordan?

Arbejdet består hovedsageligt af at hjælpe skoler, SFO’er og forældre. Hvis man har spørgsmål til de forskellige initiativer, eller har brug for hjælp med kontingentfritagelse, er I velkomne til at sende en mail på cfcudvikling@gmail.dk