Bestyrelsen

Logocpfc%2c%20kopi%20halv%20st%c3%b8rrelse
Bestyrelsen

Carsten Eis, formand, formand@copenhagenfc.dk (fokusområder: ligahold, sponsorater)

Anders Engelhardt, næstformand, anderse1405@gmail.com (fokusområder: ligahold, sponsorater)

Nanna Lücke Hove, sekretær, info@copenhagenfc.dk (fokusområder: klubhus, samarbejde med kommune og Valby Idrætspark)

Dorthe Skriver West, kasserer, kasserer@copenhagenfc.dk (fokusområde: økonomi)

Menige bestyrelsesmedlemmer:

Evan Max Hansen, evanmaxhansen@yahoo.dk 

Pia Debbie Børger, piadebs@gmail.com 

Camilla Vitu, camillavitu@hotmail.com

Christian Holmsteen, holmsteen22@gmail.com

Hanne Juul NIelsen, hannejuul@outlook.com


Suppleanter:

Lars Holmberg, lars.holmberg@jur.ku.dk

Mads Frandsen, madsfrandsen1302@gmail.com

Lasse Dideriksen, mailtillasse@gmail.com

Martin Carlslund, martincarlslund@hotmail.com


Henvendelser fra medier bedes rettet til formanden eller til klubben på info@copenhagenfc.dk