Bestyrelsen

Logocpfc%2c%20kopi%20halv%20st%c3%b8rrelse
Bestyrelsen

Carsten Eis, formand, eis@outlook.dk (fokusområder: ligahold, sponsorater)

Anders Engelhardt, næstformand, anders@cafax.dk (fokusområder: ligahold, sponsorater)

Nanna Lücke Hove, sekretær, nannalucke05@gmail.com (fokusområder: klubhus, samarbejde med kommune og Valby Idrætspark)

Michael Riis, kasserer, michriis@gmail.com (fokusområder: økonomi, kommunikation)

Menige bestyrelsesmedlemmer:

Evan Max Hansen, evanmaxhansen@yahoo.dk (fokusområder: kidzliga, skolesamarbejde, fundraising)

Pia Debbie Børger, piadebs@gmail.com (fokusområder: frivillige, holdledere og klubhus)

Mads Nørregaard, madsossi@hotmail.com (fokusområder: ligahold, sportsudvalg)

Lonnie Lilja Spiers, liljaspiers@msn.com

Mette Kaarup, mettekaarup@hotmail.com

Suppleanter:

Camilla Vitu, camillavitu@hotmail.com

Lars Holmberg, lars.holmberg@jur.ku.dk

Mads Frandsen, madsfrandsen1302@gmail.com

Alf Bering, griffen05@hotmail.com

Henvendelser fra medier bedes rettet til formanden eller til klubben på info@copenhagenfc.dk