Bestyrelsen

Logocpfc%2c%20kopi%20halv%20st%c3%b8rrelse
Bestyrelsen

Valgt på generalforsamlingen 24.august 2020


Forretningsudvalget

Carsten Eis, formand, formand@copenhagenfc.dk

Hanne Juul Nielsen, næstformand, hannejuul@outlook.com

Dorthe Skriver West, kasserer, kasserer@copenhagenfc.dk

Camillia Vitu, fungerende klubsekretær, camillavitu@hotmail.com


Menige medlemmer

Klara Fjordor, klara@fjordor.eu

Emma Vistisen, e.vistisen@hotmail.com

Jori Tamminen, jori.k.tamminen@gmail.com

Anders Engelhardt, anderse1405@gmail.com

Pia Debbie Børger, piadebs@gmail.com

Michael West Dahl, mj.dahl@gmail.com


Suppleanter

Lars Holmberg, lars.holmberg@jur.ku.dk

Mads Frandsen, madsfrandsen1302@gmail.com

Lasse Dideriksen, mailtillasse@gmail.com

Nanna Lücke Hove, nannalucke05@gmail.com


Henvendelser fra medier bedes rettet til formanden eller til klubben på info@copenhagenfc.dk